Oferta

Oferta współpracy

Medicina Proxima Sp. z o.o. oferuje promocję informacji medycznej.

Jako wydawca portalu IBDinFocus.com chcemy docierać do wszystkich lekarzy zajmujących się nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit w Polsce, w tym do gastrologów, internistów, pediatrów, chirurgów i diagnostów.

Producentom leków i sprzętu medycznego proponujemy aktywną promocję istotnych wyników badań naukowych oraz reklamę na stronach IBDinFocus.com.

Wydawcom portali informacyjnych oferujemy tworzenie treści w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną.

Wnosimy realne doświadczenie kliniczne, znajomość potrzeb pacjentów i środowiska lekarzy oraz wymagań stawianych przez regulatorów rynku i partnerów biznesowych.


Dyrektor ds. medycznych
Dr n.med. Krzysztof Wojciechowski

biuro@medicinaproxima.com